Spoke Digital Agency – Tailored Mobile Apps Now Also By Subscription

Your app developer since 1998. Tailored mobile apps for all platforms - now also by subscription.

Er apputvecklare sedan 1998. Skräddarsydda mobilappar för alla plattformar - nu även som abonnemang.

Long story short:

För att göra en lång historia kort:

Tell us your idea we make the app.

Berätta om er idé vi gör appen.


SvenskaEnglish

BILDBYRÅN

Designing an experience

When you have an archive with a couple of million amazing photos from the most historical sporting events, you will want to show them off. The tricky part is to design a foundation that is interesting on its own while not competing with the images for your attention. With a timeless and highly functional design we managed to create an interface that does the job more than well.

PLATFORMS: desktop, mobile
FEATURES: custom iconography, online branding, copy

BILDBYRÅN

Upplevelsedesign

Om du sitter på ett arkiv med några miljoner fantastiska fotografier från de mest historiska idrottshändelserna, så är det inte så konstigt att vilja visa upp dem. Problemet är att designa en webbsida som är intressant i sig, men utan att för den sakens skull stjäla uppmärksamheten från bilderna. Med en tidlös form, med funktionalitet i fokus, lyckades vi skapa ett välbalanserat gränssnitt som lyfter upp innehållet istället för att rama in det.

PLATTFORMAR: desktop, mobil
FUNKTIONER: skräddarsydd ikonografi, onlinebranding, copytext

PLANET FITNESS

A campaign – and a technical wonder

Together with our friends at Aldor Kommunikation we have developed an exciting campaign for Planet Fitness. By combining video material and clever copywriting with a well balanced user-experience and social media connections, we managed to create something unique. Thanks to our knowledge within advanced design mechanics, every webpage visitor is guaranteed a nice experience regardless of platform.

PLATFORMS: mobile, desktop
FEATURES: social media integration, dynamic interface, scalable back-end

PLANET FITNESS

Den tekniskt fulländade kampanjen

Tillsammans med våra vänner på Aldor Kommunikation har vi utvecklat en riktigt spännande kampanj för Planet Fitness där videomaterial och vass copy möter ett välbalanserat UX-tänk och sociala medier-kopplingar i framkant. Tack vare Spokes arbete med avancerad layoutmekanik garanteras besökaren ett välkomnande besök på webbsidan, helt oavsett enhet.

PLATTFORMAR: mobil, desktop
FUNKTIONER: sociala medier-integrering, dynamiskt gränssnitt, skalbart back-end

APPUP

Apps as subscriptions

Spokes expertise within hybrid technology can be used for so much more than consulting alone. That is the reason why we have launched AppUp, a subsidiary fully committed to mass production of apps. AppUp can be licensed by big corporates, but is also available for small business owners and startsups. Want to compete with Uber? Just create an app and start doing it – within minutes. The many templates and app specific features makes it possible to truly upgrade your business for a fraction of the cost you would think.

PLATFORMS: mobile, desktop, iOS, Android
FEATURES: advanced hybrid technology, branding, m-commerce, beacon, GPS positioning, flexible back-end

APPUP

Appar som abonnemang

Spokes expertis inom hybridteknologi räcker till så mycket mer än enbart konsultuppdrag. Därför har vi lanserat AppUp, ett dotterbolag till Spoke, med fullt fokus på massproduktion av appar. Licensavtal tillåter stora aktörer att enkelt skapa appar till sina kunder, medan även småföretagare och startups kan börja konkurrera med Uber inom bara några minuter – längre tid tar det inte för vårt system att publicera en app! Med ett stort antal mallar och appspecifika funktioner är det nu möjligt för alla att uppgradera sitt företag på ett extremt kostnadseffektivt sätt.

PLATTFORMAR: mobil, desktop, iOS, Android
FUNKTIONER: avancerad hybridteknologi, branding, m-commerce, beacon, GPS-positionering, flexibelt back-end

MOVE LIGHT

A living, connected thing

IKEA’s PS lamp is already a modern classic. But what if we’d make it even more modern? Our version, called MOVE Light, is a technical wonder with an electrical actuator, color LED lights, a gesture sensor, and an accompanying app to control all aspects of the lamp. This Smart Home IoT device is a user-friendly enhancement of an existing product which gives life to your environment through mechanical animation.

PLATFORMS: iOS, Android
FEATURES: very easy to install, user-friendly, mechanically animated, physical and digital interaction methods, user-extensible through services like IFTTT, it’s really cool

MOVE LIGHT

En uppkopplad pryl med eget liv

Ikeas PS-lampa har redan hunnit bli en modern klassisker. Men tänk om man skulle göra den ännu mer modern! Vår version, MOVE Light, är ett tekniskt underverk med ett elektriskt ställdon,färgad LED-belysning, rörelsesensor och en tillhörande app som låter dig styra varje del av lampan. Denna Smart Home IoT-produkt är en användarvänlig vidareutveckling av en befintlig produkt, som med hjälp av mekanisk animering skapar nytt liv i din inredning.

PLATTFORMAR: iOS, Android
FUNKTIONER: väldigt enkel installation, användarvänlig, mekaniskt animerad, fysiska och digitala interaktionsmetoder, utökningsbar av användaren via tjänster så som IFTTT, den är väldigt häftig

CARTOONER

Creative creations

We believe that is is important that kids (as well as playful adults) should be able to find great apps, specifically designer for them. That is why we have developed the Cartooner app that allows you to make you very own animated short movies. Choose objects, characters and environments and let your imagination create the most awesome, exciting, hilarious, spooky and sweet movies, and make sure to share them with everyone you know.

PLATFORMS: desktop, iOS, Android
FEATURES: advanced hybrid technology, vector graphics, designed for kids

CARTOONER

Kreativa skapelser

Även barn (och vuxna med barnasinnet i behåll) ska få möjlighet att hitta skräddarsydda appar. Därför har vi tagit fram Cartooner, som med ett intuitivt gränssnitt låter användaren skapa sina helt egna animerade kortfilmer. Välj objekt, karaktärer och miljö och låt fantasin utforma spännande, roliga, läskiga och mysiga filmer, redo att delas med alla.

PLATTFORMAR: iOS
FUNKTIONER: användarvänligt gränssitt, välbalanserad typografi, skräddarsydda ikoner

CONTACTION

Luxurious social media

Contaction is Spoke Digital Agency’s fully customizable social media-platform, built and designed from the scratch to cover up all needs businesses looking for creating their own social media presence could have. The platform supports all basic social media functions, but is also enhanced with cool stuff like posting geographic auto-update,  GPS and beacon positioning, check-ins as well as gaining achievements and much more. Contact us for pricing and licensing.

PLATFORMS: iOS, Android
FEATURES: geo-fencing, bluetooth beacons, offline operation, integrated maps, built for scaling to millions of users, high-performance lists with quick filtering, social sharing

CONTACTION

Lyxförpackad social media

Contaction är namnet på Spoke Digital Agencys fritt justerbara sociala medier-plattform. Den är byggd och designad från grunden med ett syfte: att täcka alla behov ett företag som vill lansera sin egen sociala medier-app kan tänkas ha. Plattformen har stöd för sociala medier-funktioner som i dag är standard, men är dessutom bestyckad med häftiga tillägg såsom möjligheten att posta automatiska geografiska uppdateringar, låta användare ta achievements, GPS- och beaconpositionering, incheckningar och mycket, mycket mer. Kontakta oss för priser och licensiering.

PLATTFORMAR: iOS, Android
FUNKTIONER: geo-fencing, bluetooth-beacons, offlinestöd, integrerade kartor, förberedd för att skalas till miljontals användare, högpresterande listor med snabb filtrering, tjuvlarm, delning till sociala medier

ANIMAATIOKONE

Creating stop-motion

This is a really fun product, aimed towards kids, which is to be released simultaneously with a Finnish children’s tv show on Swedish national television. By combining sweet vector graphics with advanced tech, we are able to offer a truly unique and creative experience.

PLATFORMS: iOS, Android, desktop FEATURES: easy deployment, stand-alone sharing of videos, customizable graphics & audio, prepared for all-screen support

ANIMAATIOKONE

Gör din egen stop-motiom

Det här är en riktigt rolig produkt, anpassad till barn, som en del i ett finskt barnprogram på Sveriges Television. Genom att kombinera sockersöt vektorgrafik med avancerad bakgrundsteknologi kan vi leverera en riktigt unik och kreativ upplevelse.

PLATTFORMAR: iOS, Android, desktop FUNKTIONER: enkel installation, självständig delning av videoklipp, anpassningsbar grafik & ljud, förberett för alla skärmar

VIASAT SPORT

What’s on the TV?

For Viasat Sport we wanted to create something beautiful, yet simple and clean. The result is a scalable product that is as eligible and elegant on a tablet as on a smart-TV screen. Just to prove the scalability the same app is even used on Facebook.

PLATFORMS: iOS, Android, Facebook, Windows Phone, desktop
FEATURES: seamless scaling for all-screen support, ultra high-resolution display support, real-time updates, reminder notifications

VIASAT SPORT

Vad går det på TV?

Vi ville skapa något vackert, men samtidigt enkelt och minimalistiskt, för Viasat Sport. Resultatet blev en skalbar produkt som är lika lättläst och elegant på en läsplatta som den är på en smart-TV. För att betona skalbarheten används samma tablåapp även på Facebook.

PLATTFORMAR: iOS, Android, Facebook, Windows Phone, desktop
FUNKTIONER: steglös skalning för alla skärmar, stöd för ultrahögupplösta skärmar, realtidsuppdateringar, påminnelser

GOFRENDLY

Friendship in an app

It can be really hard to move to a new city. Who will you hang out with, and where to find the right persons without having to start semi-dating on Tinder?  The great team at Gofrendly has a solution in Gofrendly, an app where girls and women can find friendship based on location and mutual interests and location. We at Spoke designed the app from scratch, whereas an agency called Caaro developed it.

PLATFORMS: iOS
FEATURES: user-friendly interface, well-balanced typography, custom iconography

GOFRENDLY

Vänskapsapp för tjejer

Det är svårt att flytta till en helt ny stad. Vem ska man umgås med, och hur ska man hitta rätt personer i en djungel av dejtingappar? Det här har det grymma gänget på Gofrendly löst genom Gofrendly, appen där tjejer och kvinnor enkelt kan hitta nya vänner utifrån intresse och ort. Vi på Spoke har utarbetat UI och UX, medan Caaro står för iOS-utvecklingen.

PLATTFORMAR: iOS
FUNKTIONER: användarvänligt gränssitt, välbalanserad typografi, skräddarsydda ikoner

SETTLE INTO STOCKHOLM

Beautiful and insanely advanced

As part of the remake of Settle Into Stockholm’s visual identity, we also rebuilt the website, delivering a hybrid solution for every possible resolution, screen size and screen type. It may look like an ordinary, yet beautiful, website, but the truth is that it actually is an insanely advanced, yet beautiful, website.

PLATFORMS: mobile, desktop
FEATURES: full UI scalability through advanced layout mechanics

SETTLE INTO STOCKHOLM

Vackert och galet avancerat

Som en del i uppdateringen av Settle Into Stockholms grafiska identitet togs en helt ny webbsida fram – en webbsida som med hybridteknologi garanterar rätt visuell upplevelse oavsett skärmupplösning och storlek. Det som ser ut som en ganska vanlig, och vacker, webbsida är således faktiskt en galet avancerad, och vacker, webbsida.

PLATTFORMAR: mobil, desktop
FUNKTIONER: full UI-skalbarhet tack vare avancerad layoutmekanik

PROGRESS

Control your workflow

Wouldn’t it be cool to be able to monitor your rendering queue in for example Adobe After Effects and Adobe Premiere? With the Progress App you can. Monitor renderings, queue them, stop them and start them – all while having a latte in your favorite café.

PLATFORMS: iOS, Android, OS X, Windows
FEATURES: computer vision, user-friendly automation of monotonous tasks

PROGRESS

Kontrollera ditt arbetsflöde

Vore det inte schyst att kunna övervaka renderingsköer i exempelvis Adobe After Effects och Adobe Premiere? Med hjälp av Progress App så kan du det. Övervaka renderingar, ställ dem i kö, stopp dem och starta dem – medan du sitter och avnjuter en latte på ditt favoritcafé.

PLATTFORMAR: iOS, Android, OS X, Windows
FUNKTIONER: datorseende, användarvänlig automation av monotona arbetsuppgifter

SAAB AERO APP

Order your new car

The pitch for the Saab Aero App was all about making an impression in the automotive industry. Saab’s new owners, Nevs, had already taken the first step, offering their clients to order a car online. The next step was for us to build an app to keep track of your order. After delivery, the app could function as a digital mechanic keeping track of service schedules and more.

PLATFORMS: iOS, Android, Windows Phone

SAAB AERO APP

Beställ din nya bil

Pitchen för Saab Aero App handlade om att göra ett avtryck inom fordonsbranschen. Saabs nya ägare, Nevs, hade redan tagit första steget i och med deras beslut att låta kunder beställa sin nya Saab online. Nästa logiska steg var att låta oss ta fram en app som övervakar själva beställningen och produktionen av bilen. Efter leverans hade appen fungerat som din privata verkstadstekniker som håller koll på sercivetider och mycket mer.

PLATTFORMAR: iOS, Android, Windows Phone

PLAYING

A modern take on a web forum

Playing is one of Sweden’s oldest gaming forums, making it the perfect choice for applying a really unique design and leading edge web technology. Playing’s 25 000 members all agree that the new site is pretty astonishing.

PLATFORMS: mobile, desktop

PLAYING

Ett webbforum i modern skrud

Playing är en av Sveriges äldsta spelforum, och är just därför den perfekta plattformen att förnya och förfina med en helt unik design och spännande webbteknologier. Playings 25 000 medlemmar instämmer i att den nya sajten är rätt så grym.

PLATTFORMAR: mobil, desktop

THE ORIGINAL PLAYING

Building a large-scale community platform

Playing is one of Sweden’s oldest gaming forums, built upon technology that Spoke’s founders built from the ground-up. Playing’s 25 000 members have all enjoyed the beautiful, homely design and stable functionality throughout its 15-year lifespan (and counting).

PLATFORMS: desktop FEATURES: editable posts with changelog, personal blogs, instant messaging, syncing with external blogs, personal media library, advanced content editor, user-adjustable design, stable back-end, tailored integrated CMS

DET URSPRUNGLIGA PLAYING

En storskalig community-plattform

Playing är en av Sveriges äldsta spelforum, som bygger på teknik som Spokes grundare utvecklade från grunden. Playings 25 000 medlemmar har under 15 års tid kunna njuta av sajtens vackra, hemtrevliga form och stabila funktionalitet, och vi är rätt säkra på att det blir minst 15 år till.

PLATTFORMAR: desktop FUNKTIONER: redigerbara inlägg med ändringslogg, personliga bloggar, direktmeddelanden, synkronisering av externa bloggflöden, personligt mediabibliotek, avancerad innehållseditor, användarjusterbart utseende, stabil back-end, skräddarsytt integrerat CMS

EVOTHINGS

IoT tech consultation and visual identity

Evothings is a mobile app enabler for the IoT industry, offering an open-source developer suite. In need of a visual update, we created a simple and playful, yet organized and professional, look for all parts of the suite. We also offer Evothings our expertise within IoT development.

FEATURES: robust hybrid app UI/UX templates, seamless scaling for all-screen support, extremely user-friendly code

EVOTHINGS

IoT-teknikkonsultation och visuell identitet

Evothings möjliggör enkel apputveckling för IoT-industrin, och erbjuder open source-verktyg för utvecklare. Vi hjälpte dem att ta fram en enkel och lekfull, men samtidigt tydlig och professionell, grafisk profil som idag används i varje digitalt verktyg. Vi erbjuder även vår expertis inom IoT-utveckling på regelbunden basis.

FUNKTIONER: robusta UI/UX-mallar för hybridappar, steglös skalning för alla skärmar, extremt användarvänlig kod

SERVESSEL

Maritime Service App

The Servessel App is a product exclusively tailored towards the maritime industry. With functions that allow the crew members to assign work tasks, collect guides and manuals and to send monthly service reports with just a simple click, Servessel is a must on every yacht, vessel and ship.

PLATFORMS: iOS, Android, desktop
FEATURES: user-friendly interface, offline operation, PDF export

SERVESSEL

Service-app för rederier

Servessel App är en produkt exklusivt framtagen för sjöfartsindustrin. Med skräddarsydda funktioner som på ett enkelt sätt låter besättningen att tilldela arbetsuppgifter, samla guider och manualer på ett och samma ställe, och sammanställa och skicka månatliga rapporter till Transportstyrelsen gör Servessel till ett måste på varje yacht, lastfartyg och båt.

PLATTFORMAR: iOS, Android, desktop
FUNKTIONER: användarvänligt gränssnitt, offlinestöd, PDF-export

ACADEMEDIA, NTI

Pioneering within IoT

For one of Academedia’s schools we created a dedicated app for use on events and trade fairs. With the use of beacons, the app can determine where in a booth the user is located, being able to present her the correct information. This was a truly ground breaking product.

PLATFORMS: iOS, Android, desktop FEATURES: very fast development, very easy to use, engaging users in a new fun way, bluetooth beacon distance sensing

ACADEMEDIA, NTI

Pionjärer inom IoT

Vi fick i uppdrag att ta fram en unik mäss- och monterapp för en av Akademedias gymnasieskolor. Med hjälp av beacons kan appen hålla koll på var i montern vad personer befinner sig, för att på så sätt kunna visa upp rätt information på rätt ställe i besökarens mobil. Det här var, och är fortfarande, en banbrytande produkt.

PLATTFORMAR: iOS, Android, desktop FUNKTIONER: väldigt snabb utvecklingstid, väldigt lättanvänd, engagerande på ett nytt roligt sätt, avståndsmätning med bluetooth-beacon

NOKIA ZOOM GAME

Fun and simple game experience

This game engaged thousands of players from several countries in searching for small mobile devices within a gigantic 360 gigapixel panoramic photo. Our own Gigapan robot was used to capture one of Stockholm’s parks and all its nooks and crannies. This park was then turned into a 3D-space for the Nokia Zoom Game, where the player had to pan and zoom to find the hidden objects and compete for the highest score.

PLATFORMS: Windows Phone, Facebook, iOS, Android, desktop
FEATURES: interaction within huge gigapixel panoramic photo, streaming of photo segments for quick start, scalable UI for all-screens support, social sharing, localizability, cheating prevention

NOKIA ZOOM GAME

Rolig och enkel spelupplevelse

Det här spelet lockade tusentals användare, från flera olika länder, att försöka leta upp mobiltelefoner inuti en enorm 360-graders gigapixelbild. Med hjälp av vår egen Gigapan-robot tog vi det gigantiska fotografiet över Mariatorget i Stockholm. Detta landmärke förvandlade vi sedan till en 3D-rymd redo för implementering i Nokia Zoom Game, där användaren kan panorera och zooma för att hitta de väl gömda objekten på snabbast möjliga tid.

PLATTFORMAR: Windows Phone, Facebook, iOS, Android, desktop
FUNKTIONER: interaktion inom ett enormt gigapixel-foto, streaming av fotosegment för snabb uppstart, skalbart gränssnitt för alla skärmar, delning till sociala medier, översättningsbarhet, skydd mot fusk

SETTLE INTO STOCKHOLM

Updating the visuals

Settle Into Stockholm is well-documented to be one of Sweden’s most efficient companies when it comes to Swedish language education. We felt it would be a really fun job to update their visual identity from scratch, and the result is as unique and inspirational as the company itself.

SETTLE INTO STOCKHOLM

Visuell uppdatering

Settle Into Stockholm är känt för att vara ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom språkutbildning i svenska. När vi fick förfrågan om att uppdatera hela deras grafiska profil blev vi givetvis mer än glada, och levererade något som är lika unikt och inspirerande som företaget i sig.

EVOTHINGS

Branding and guidelines

Evothings is a mobile app enabler for the IoT industry, offering an open-source developer suite. In need of a visual update, we created a simple and playful, yet organized and professional, look for all parts of the suite. We also offer Evothings our expertise within IoT development.

EVOTHINGS

Branding and guidelines

Evothings möjliggör enkel apputveckling för IoT-industrin, som erbjuder open source-verktyg för utvecklare. Vi hjälpte dem att ta fram en enkel och lekfull, men samtidigt tydlig och professionell, grafisk profil som idag används i varje digitalt verktyg. Vi erbjuder även vår expertis inom IoT-utveckling på regelbunden basis.

HOW WE WORK

HUR VI ARBETAR

We create all kinds of apps and deliver a great user experience. Our efficient workflow leads to affordable products for our clients. While the competition is busy calculating for a single platform, we are already working on one product that works everywhere.

Vi skapar alla slags appar och levererar en fantastisk användarupplevelse. Vårt effektiva arbetssätt resulterar i prisvärda produkter för våra kunder. Medan konkurrenterna är upptagna med att kostnadsuppskatta för en enda plattform, så arbetar vi redan med en produkt som fungerar överallt.


We combine the strengths of different technologies to make the apps work on many platforms and screen sizes. An experienced team can make wonders in this way, and that is what we do.

Vi kombinerar styrkorna hos olika teknologier så att apparna fungerar på många plattformar och skärmstorlekar. Ett erfaret team kan göra underverk på det här sättet, och det är vad vi gör.


OUR SERVICES AND TECHNICAL PLATFORMS

VÅRA TJÄNSTER OCH TEKNISKA PLATTFORMAR

Internet of Things
Beacon/GPS positioningPosi­tionering med Beacon/­GPS
Schedule and listings appsSchema- och tablå­appar
Branding and visual identityBranding och grafisk profil
Social media appsSociala medier-appar
Game experiencesSpel­upplevelser

SOME OF OUR CLIENTS

NÅGRA AV VÅRA KUNDERSpoke Digital Agency
Völundsgatan 8, Stockholm
0760–67 56 28
kontakt@spoke.se

Technical Lead Eric
eric@spoke.se

Creative Lead Peter
peter@spoke.se

Sales Manager Försäljningschef Mattias
mattias@spoke.se

PR Strategist PR-strateg Tanja
tanja@spoke.se

Project Manager Projektledare Jon
jon@spoke.se